Ägare genom tiderna

Personerna bakom M/Y Atalas Historia

1916-1925, Stockholm

Knut Bovin

1925-1933, Stockholm

Torsten Kreuger

1933-1934, Stockholm

Hjalmar Nobel

1934-1937, Stockholm

John Henry Sager

1937-1966, Köpmanholmen

Theodor Hedberg

1966-1970, Luleå

Bertil Fredriksson

1970-1974, Skellefteå

Alvar Lindmark

1974-1980, Göteborg

Alfons Jonsson

1980-1989, Hovås

Jan Magnusson

1989-2008, Stockholm

Johan Winqvist

2008-2022, Stockholm

Kenneth Liberg

2022 -->

RK,GH,CO,PH,CR,JR


M/Y Atalas historiska ägare

Knut Albert Bovin var en av de tidiga ägarna av M/Y Atala, från dess sjösättning år 1916 till 1925. Som en framstående figur inom den svenska aristokratin bidrog Bovin till att etablera Atalas rykte som ett fartyg för samhällets elit. Under hans ägarskap var Atala inte bara ett transportmedel, utan också en symbol för elegans och status. Bovins omsorg om fartyget lade grunden för dess fortsatta historia som en ikon inom svensk maritim kultur.